Behandling

Biopati & kinesiologi   


Kroppens sprog:

Kroppen er vores sjæls stemme. Den fortæller om vores tilstand lige nu og den hjælper dig

til at komme videre med din udvikling.

Kroppen er ikke isoleret fra vores ånd og vores sind, derfor arbejder jeg altid i helheder.

Kroppens sprog er en spændende gave til os.

Når vi begynder at snakke med og forstå kroppen, opløses blokeringer og vi kan få gang

i vores personlige og dermed åndelige vækst.

Når vi følger vores inderste ønsker og behov og finder vores vej, kommer vi i balance.


Større bevidsthed:

Det vigtigste for mig er, at du kommer til at kende dig selv bedre

og kommer i gang med din personlige udvikling.

Jeg hjælper dig til at få kontakt med dybere sider af dig selv såvel underbevidsthed som kropsbevidsthed og jeg hjælper dig til at åbne for dine selvhelbredende evner.


Hvad indebærer en behandling:

Med udgangspunkt i en samtale vil vi sammen bevæge os ind bag årsager til dine ubalancer.

V.h.a. min faglige viden som biopat og psykokinesiolog , mine mange års erfaring,

min evne til at forstå og lytte til kroppens signaler og min stærke intuition,

vil jeg give dig råd og vejledning til at komme videre.

Jeg vil bruge kinesiologien til at teste, afstresse og afbalancere. (Læs mere nedenfor)


En behandling Koster 700.- kr.


Hvad er Biopati:


Biopatiens grundtanke er at vores krop skal være i balance, hvis vi skal være raske.

Der er mange ting, der kan få vores krop i balance:

De fysiske kan være:

Den rigtige kost, vand, tilskud af vitaminer, mineraler og urter, frisk luft og motion, opbyggende søvn, udrensning af affaldsstoffer og skjulte infektioner f.eks. vha. homøopatisk medicin.


De psykiske kan være:

At stresse af, at spænde af, at få løst problemer, at ændre negative tankemønstre, at forstå hvad der gør en angst og bekymrer en,

at tro på sig selv og acceptere sig selv, at finde glæden og målet med livet, at kunne modtage hjælp.


Hvad er Kinesiologi:


Kinesiologiens grundtanke er, at alle oplevelser lagres i kroppen og kan svække kroppen,hvis de er af negativ art.


Kroppen husker.

Gamle indgroede tankemønstre ”Jeg kan ikke...” , ”Jeg er ikke god til...” påvirker os, så  kroppen stresses og en udvikling blokeres.

I kinesiologien lægger man stor vægt på at skabe balance mellem de

2 hjernehalvdele.  Det givende og det modtagende.


Kinesiologien er en testform, hvor man ved at teste kroppens muskler

kan få svar på mange spørgsmål.


Men det er også en behandlingsform, hvor afstresning og healing indgår.


Birgitte Alslund, Mimersvej 3, 4792 Askeby                         -                       birgitte@birgittealslund.dk                       -                     23 46 66 45